Wycena przedsiębiorstw

 
Przeprowadzamy wycenę spółek kapitałowych i osobowych, działalności gospodarczej oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Do każdego zadania dobieramy odpowiednią metodę wyceny:

  • metodę dochodową,
  • metodę majątkową,
  • metodę porównawczą.

 
Najczęstszym powodem wykonywania wyceny jest:

  • Wniesienie aportu
  • Podwyższenie lub umorzenie kapitału zakładowego
  • Transakcje kupna/sprzedaży
  • Połączenia lub przekształcenia