O nas

Byliśmy pierwszym polskim podmiotem należącym do międzynarodowej grupy audytorskiej POLARIS INTERNATIONAL, za pośrednictwem której wykonaliśmy szereg audytów wykorzystywania dotacji unijnych na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej.

Zakres naszych usług obejmuje badanie sprawozdań finansowych, audyt dotacji unijnych, wycenę przedsiębiorstw, badanie planów przekształceń, przygotowywanie dokumentacji cen transferowych oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. Świadczymy również usługi doradcze. Wypracowane standardy pracy pozwalaja nam na dobry, przyjazny kontakt z klientem i zrozumienie jego potrzeb, co jest podstawą wieloletniej współpracy.

Prowadzimy działalność charytatywną wspomagając od wielu lat Klub Rotary Warszawa City, realizując ideę rotariańską „pomoc innym ponad własną korzyść”.

Biegli rewidenci, współpracujący z naszą Kancelarią posługują się Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA), jak też publikacjami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w ramach, której działa ogólne porozumienie w sprawie wymiany usług (GATS).

Biegli szkoleni byli w Nowym Jorku oraz Londynie, a w Warszawie odbyli wielokrotnie specjalistyczne szkolenia.

Nazwa firmy: A. BOMBIK Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.
Siedziba: 04-314 Warszawa, ul. Chłopickiego 11/13
Rok założenia: 1994r.
Nr wpisu do KRS: 33440
Nr wpisu na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 228
Regon: 010797887
NIP: 113-00-93-868
Kapitał zakładowy: 60.000 zł
Kapitał wpłacony: 60.000 zł
Zarząd Spółki:
Elżbieta Bombik – Puławska – Prezes
dr Agnieszka Baklarz – Członek Zarządu
tel.: (22) 612-16-01, 612-16-05
fax: (22) 612-15-97
internet: www.audyt-bombik.pl
e-mail: info@audyt-bombik.pl
konto bankowe: PKO S.A. 87 1240 6133 1111 0000 4804 7753