Usługi finansowo-księgowe

 
Realizując oczekiwania naszych klientów rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o pełną obsługę finansowo-księgową firm, prowadzoną przez wykwalifikowanych, energicznych specjalistów pod nadzorem biegłych rewidentów i doradców podatkowych w siedzibie naszej spółki lub na życzenie Zleceniodawcy w biurze klienta.

Opracowaliśmy kilkanaście zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (ZPK) dla holdingów i jednostek podstawowych. Zasady te zostały przychylnie przyjęte i są stosowane, a ich opracowanie zostało w pełni dostosowane do wymagań ustawy o rachunkowości.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • doradztwo z zakresie rachunkowości,
  • opracowanie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (ZPK),
  • przygotowanie dowolnych analiz finansowych, wycena udziałów, akcji itp.

Firma jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.(Dz.U. 77 poz. 649 z 2009r.)