Tworzenie dokumentacji cen transferowych (local file, master file)

 
Od 1.01.2017 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawie o podarku dochodowym od osób fizycznych zostały zmodyfikowane przepisy w zakresie cen transferowych, głównie dotyczące dokumentacji podatkowej. W nowym art. 9a wskazano ogólne wytyczne, jakie informacje powinny zostać zawarte w dokumentach dokumentacji podatkowej.
Posiadamy zespół przygotowany do opracowania prawidłowej dokumentacji zawierającej m.in.:

  • Opis struktury organizacyjnej
  • Opis działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych
  • Opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę
  • Opis zasad wyznaczania cen transferowych