Kadra

 
Siłą naszą jest interdyscyplinarny zespół specjalistów. Tworzą go biegli rewidenci, doradcy podatkowi, biegli sądowi oraz księgowi.
 
Dla naszego zespołu najważniejszy jest klient i jego oczekiwania. Zapewniamy fachową i kompleksową obsługę. Działamy dyskretnie, zachowując poufność uzyskanych informacji.
 
Spółka współpracuje z 15 biegłymi rewidentami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych. Biegli ci posiadają duże doświadczenie zawodowe zdobyte w wyniku wieloletniej pracy na kierowniczych bądź samodzielnych stanowiskach w służbach finansowo-księgowych różnych jednostek. Osoby te były szkolone w USA, Wielkiej Brytanii i Polsce. Systematycznie aktualizują swoją wiedzę na różnych formach doskonalenia zawodowego.