Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia

 
Kodeks Spółek Handlowych nakłada obowiązek w niektórych przypadkach, zbadanie planów przekształcenia, połączenia, podziału przez biegłych rewidentów.
Usługi te wykonują u nas doświadczeni audytorzy, w razie potrzeby wspierani wiedzą doradców podatkowych.
Badamy plany:

  • Połączenia spółek (art. 502-503 KSH)
  • Podziału spółek (art. 536-537 KSH)
  • Przekształcenia Spółek (art. 555-556 KSH)