Badanie projektów finansowanych ze środków UE

 
Spółka oprócz profesjonalnego świadczenia usług w przedmiocie weryfikacji sprawozdań finansowych, wykonuje również audyt dotacji unijnych.

Byliśmy pierwszym polskim podmiotem należącym do międzynarodowej grupy audytorskiej POLARIS INTERNATIONAL, za pośrednictwem której wykonaliśmy szereg audytów wykorzystywania dotacji unijnych na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej.

Beneficjentom programów unijnych proponujemy:

  • doradztwo z zakresu księgowego i podatkowego ujmowania dotacji
  • monitoring realizacji projektu pod kątem właściwego rozliczenia wydatków
  • audyt prawidłowości realizacji projektu (aspekt finansowy) i zgodność z zasadami programu.

 
Przeprowadzamy audyty realizacji projektów oraz programów finansowanych ze środków pomocowych m.in. PHARE, Europejski Fundusz Społeczny na zlecenie krajowych podmiotów. Audyty te odbywają się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz wymogami Komisji Europejskiej stosownie do procedur i zasad określonych w założeniach danego programu.