E-sprawozdanie finansowe – czy ogonek merda psem ?

Artykuł ten jest kontynuacją omówienia problematyki związanej ze zmianą ustawy o rachunkowości w zakresie funkcjonowania sprawozdań w formie elektronicznej oraz pokłosiem wprowadzania przykładowego sprawozdania do testowej wersji oprogramowania generującego plik XML....

Wyzwania związane z e-sprawozdaniem finansowym w formacie XML

Od 1 października 2018 zmianie uległy zapisy ustawy o rachunkowości związane z funkcjonowaniem sprawozdań finansowych. Ustawa w art. 45 ust. 1f wprowadza jako obligatoryjną formę sporządzania sprawozdania postać elektroniczną podpisywaną w kwalifikowanym podpisem...